Politiek 3.0 in de praktijk

Aandacht trekken en behouden met duurzame en creatieve campagnes

Het vertrouwen in de politiek in het algemeen, en in de politieke partijen in het bijzonder, kalft af. Bovendien wordt het steeds moeilijker voor partijen om politieke en maatschappelijke thema’s te claimen. Alleen de partijen die de overheid heruitvinden en katalysatoren zijn voor de uitdagingen van deze tijd, zullen de groeipartijen van morgen zijn. Mensen zijn namelijk op zoek naar duidelijke, hoopvolle antwoorden op de moeilijkheden waarmee ze geconfronteerd worden. Daarom helpt Idearté partijen duurzaam en creatief campagne voeren.

Betrek je stakeholders
bij co-creatie

WIJKortenaken Idearté 1

Stemmers enthousiasmeren dankzij een sterk merk

Om een sterk verhaal naar buiten te kunnen brengen, moet je boodschap steeds steunen op de inhoudelijke identiteit van je partij. Die bestaat uit drie pijlers:

Unique selling points of USP’s: aantoonbare eigenschappen die je op inhoudelijk vlak uniek maken bij je doelgroep.

Emotional selling points of ESP’s: emotionele associaties die men met jouw partij maakt.

Value sellings points of VSP’s: de maatschappelijke drijfveer van je partij.

Deze drie pijlers vatten we samen in een krachtige formule: USP + ESP = VSP. Want wat je zelf makkelijk kan onthouden, communiceer je ook veel vlotter en authentieker naar je doelgroep toe.

PR en marketing in balans

De kans om de aandacht van het brede publiek te vangen, moet je zelf creëren. Dankzij PR – voluit Public Relations – stel je jouw (nieuwe) partij of beweging voor aan de buitenwereld. En dat zowel via de media, stakeholders als je eigen kanalen.

In tegenstelling tot bij marketing, laat je bij PR je verhaal door anderen vertellen om de publieke opinie te beïnvloeden. Maar het ene kan niet zonder het andere. Daarom helpt Idearté met haar eigen model beiden in evenwicht te brengen voor jouw partij. Alleen zo kom je namelijk tot een sterk merk, waaruit sterke en impactvolle verhalen vloeien.

Idearte_PR_marketing

Raak communiceren met de MAGIC-aanpak

De inhoud van je politieke boodschap is de basis van alles wat je vertelt en onderneemt. Maar het echte verschil maak je door de vorm waarin je die boodschap overbrengt naar je doelgroep. Daarom boetseren we de inhoud in de juiste vorm volgens onze MAGIC-aanpak, met achter elke letter een toetssteen voor je campagne.

ROX Idearté 1

Maatschappelijk verantwoord

Met duurzame communicatiemiddelen en -acties creëer je een positieve maatschappelijk impact. Dit doe je in samenwerking met lokale en sociale partners.

All-inclusive

Creëer een inclusief co-creatieplatform voor jouw partij. In het beste geval breng je mensen zowel fysiek als digitaal samen. Zorg er daarnaast voor dat je zowel multicultureel als multigenerationeel communiceert om een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken.

Praktijkvoorbeeld: co-creatie HOPPAH

We betrokken stakeholders van bij de prille start van deze nieuwe beweging in Houthalen-Helchteren.

Opstart

– 4 co-creatiesessies
– 50 leden betrokken
– 30 interne vergaderingen
– 61 naamvoorstellen

8 HOPPAH-cafés in 2023

Oor te luisteren leggen in de wijken & deelgemeenten

1 HOPPAH-congres per jaar

Voor opvolging & om verantwoordelijkheid te blijven opnemen

Geautomatiseerd

Via dynamische, gepersonaliseerde content en communicatieflows spreek je mensen interessegericht aan. Je trekt hun aandacht en houdt die dan stevig vast.

HOPPAH Idearté 2

Intiem

Burgers willen meer dan ooit inspraak in het reilen en zeilen binnen de samenleving. In plaats van top-down te communiceren, vertrek je vanop dezelfde hoogte als de burger en vertel je een verhaal dat écht raakt.

Creatief

Schakel kunstenaars in voor beeld & woord, organiseer verrassende acties op relevante plaatsen, gebruik thema-gerelateerde communicatiedragers, … Laat je creativiteit voor maatschappelijke meerwaarde zorgen.

Op zoek naar een duurzame en creatieve politieke campagne?

Geïnspireerd naar meer?

Ontdek meer blogs

animatie social pitch

Meer inspiratie?

Bekijk nu onze 5 gratis webinars